Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.

Kalendář akcí

další akce...
14.-16.5. Školení hlavních vedoucích
27.-30.5. Velký táborový konkurz
28.-29.5. Sklípek
10.6. Harafica
Menu


DŮLEŽITÉ: pokud jakákoli naše akce neproběhne kvůli omezením s nákazou Covid 19 a pokud nebude stanoven náhradní termín, vracíme plnou úhradu zpět !

Informace o akcích Klubu Dlažka

Klub Dlažka plně vychází vstříc svým členům - iniciativa je samozřejmě vítána. Akce klubu probíhají formou sportovních klání, kulturních večerů, pobytů jedno i vícedenních a ty jsou organizovány, jak pro všechny, tak i diferencovaně dle věku (pro děti, mládež, rodiny s dětmi) i dle zájmů.

Naprostá většina akcí je otevřených, zúčastnit se mohou i nečlenové.

Přihlášení se na akci-tábor

Přihlášky jsou přímo na webových stránkách - u každé konkrétní akce kliknete ve spodní části na modrý rámeček "Chci se přihlásit". Po vyplnění a odeslání obratem dostáváte potvrzovací email s přiděleným variabilním symbolem(=číslo přihlášky). Pokud odpovědní rezervační mail neobdržíte, ozvěte se co nejdříve zpět! V případě zrušení Vaší přihlášky nás vždy informujte telefonicky nebo mailem! Doporučené datum úhrady je do 3 týdnů po přihlášení, případně dle podmínek jednotlivých akcí. Upřednostňujeme platbu bankovním převodem (hotovostní platba je možná v kanceláři pouze v době jejího otevření).

Přihláška je pouze internetová, nemusíte ji tisknout.
K táborové přihlášce je však důležité doložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (škole v přírodě, táboře). Posudek potvrdí Váš dětský lékař, vyznačí na něm své evidenční číslo posudku, Vy podepíšete jeho převzetí a doručíte jej co nejdříve zpět-stačí KOPIE! Pokud posíláte posudek mailem (nejlépe ve formátu pdf), zkontrolujte čitelnost! Originál si uschovejte, platí 24 měsíců od vydání.

Účet máme vedený u Fio banky: 2100099908/2010. Pokud platíte převodem, zadejte u táborů vždy přidělený variabilní symbol(=číslo přihlášky), při jiných akcích případně termín nebo číslo akce. Napište nám i mail, že jste platbu poslali, a to pro případné ověření a kontrolu správného přiřazení platby k Vaší přihlášce. 

Pokud při platbě využíváte příspěvek zaměstnavatele a hradíte fakturou, vždy nás informujte, zda zaměstnavatel vyžaduje i svou objednávku k táboru.

Storno poplatky

  • storno min. 45 dnů před akcí - storno poplatek ve výši 300,-Kč - platí pro každého přihllášeného účastníka (i v případě jedné společné přihlášky)

  • storno min. 21 dnů před akcí - storno poplatek ve výši 30% z ceny (min. 300,- Kč)

  • storno 21 až 1 den před akcí ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře nutné)  - storno poplatek ve výši 40% z ceny

  • storno bez zdravotních důvodů 21 až 1 den před akcí - storno poplatek ve výši 50% z ceny

  • storno při odjezdu z akce ze zdravotních důvodů – storno poplatek ve výši 50% z ceny – počítá se od následujícího dne po odjezdu

  • odjezd z akce mimo zdravotní důvody - storno poplatek ve výši 80 - 100% z ceny – dle důvodu

Pojištění

Na našich akcích jsou účastníci pojištěni proti úrazu. U dětí se pojistné vyplácí za dobu léčení již od začátku, u dospělých po 28. dnu! V případě úrazu na klubové akci / táboře kontaktujte naši kancelář, pošleme formulář k vyplnění a potvrzení od lékaře! Máte-li problémy, ozvěte se!