Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí fungovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu


Tábory, víkendy, sportovní a kulturní akce

Akce Klubu Dlažka jsou určeny pro širokou veřejnost, pro všechny věkové kategorie.

Přihlášky k účasti

Přihlášky jsou INTERNETOVÉ. Pod textem každé akce je modrobílý rámeček CHCI SE PŘIHLÁSIT. Po rozkliknutí vyplníte příslušné kolonky a odešlete. Obratem na Vámi zadaný mail přijde REZERVAČNÍ ODPOVĚĎ s přiděleným variabilním symbolem(=číslo přihlášky). Pokud ji neobdržíte, ozvěte se zpět, Vaše přihláška nemusí být v systému!!

Platba

Platby posílejte na účet vedený u FIO banky 2100099908/2010 se správným variabilním symbolem. Hotovostní platba je možná v kanceláři pouze v době jejího otevření. Doporučené datum úhrady je do 3 týdnů po přihlášení, v letní sezoně nejpozději do 1 týdne.

Faktura - příspěvek zaměstnavatele

Pokud Váš zaměstnavatel přispívá na pobyt, zjistěte před přihlášením. Pak vyplňte potřebné údaje do přihlášky pro vystavení faktury. Vždy nás informujte, když zaměstnavatel vyžaduje i svou objednávku k táboru.

Lékařský posudek

K táborové přihlášce je nutné doložit platný lékařský posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci (škole v přírodě, táboře). Posudek potvrdí Váš dětský lékař, vyznačí na něm své evidenční číslo posudku, Vy podepíšete jeho převzetí a doručíte KOPII co nejdříve zpět (lze poslat elektronicky, nejlépe ve formátu pdf). Originál si vždy uschovejte, platí 24 měsíců od data vydání. Pro příměstské tábory posudek nepožadujeme.

Storno poplatky

  • storno min. 45 dnů před akcí - storno poplatek ve výši 300,-Kč - platí pro každého přihllášeného účastníka i v případě jedné společné přihlášky

  • storno min. 21 dnů před akcí - storno poplatek ve výši 30% z ceny (min. 300,- Kč)

  • storno 21 až 1 den před akcí ze zdravotních důvodů (potvrzení lékaře nutné)  - storno poplatek ve výši 40% z ceny

  • storno bez zdravotních důvodů 21 až 1 den před akcí - storno poplatek ve výši 50% z ceny

  • storno při odjezdu z akce ze zdravotních důvodů – storno poplatek ve výši 50% ze zbývající nevyčerpané ceny – počítá se od následujícího dne po odjezdu

  • odjezd z akce mimo zdravotní důvody - storno poplatek ve výši 80 - 100% z ceny – dle důvodu

Pojištění

Naše organizace má úrazové pojištění. U dětí se pojistné vyplácí od 1.dne léčení, u dospělých po 28.dnu! V případě úrazu na naší akci kontaktujte co nejdříve naši kancelář.