Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu
Rok: 2017 - 2016 - 2015 - 2014

Bohové Olympu

Bohové Olympu
16. 8. 2018 16:38:32
Bohové Olympu – bohové
Byli jsme na pokraji zoufalství a paniky… málem se v nás přestalo věřit… mohli jsme být už navždy zapomenutí…
Naštěstí, v pravou chvíli se objevilo 24 statečných dětí, kteří přijeli zachránit bohy a tím i celý Olymp! Neměly to jednoduché, po cestě je sužovaly mořské příšery, obrovské ropuchy a nenažraní orli. Musely si oběhat úřady, aby získaly patřičná povolení k plavbě a holýma rukama postavily celou loď, aby se mohly vydat na dlouhou cestu za jedním z artefaktů – Zlatým rounem.
Čtvrtý den se stala nečekaná věc. Naše bohyně Aškera byla zapomenuta… a proměnila se v mořskou pěnu, která teď omývá krásné písčité pláže v exotických zemích.
Děti postupně procházely zemí a nebem, tam, na nejvyšším místě Olympu se jim zjevil další artefakt – Diův metač blesků. Avšak když se vrátily z této obtížné výpravy, zjistily, že jim všechny již nasbírané artefakty ukradl pán podsvětí – Hádes…Nezbývalo nic jiného, než se vydat do temného podsvětí plného příšer a nástrah. Někteří přišli i o končetiny a všichni na moment neviděli… i přesto všechno se těchto 24 dětí nevzdalo a úspěšně prošly nebem, zemí i podsvětím. Splnily úkoly Háda, získaly nazpět božské artefakty, a tak mohly navrátit sílu Bohům a obnovit víru. Společnými silami zachránily Olymp a odměnou za to jim bylo pozvání na Božské hodování a obrovská sladká odměna.
Bohové se však chtěli odměnit ještě více, a tak poslední den zvolili jedno dítě (které se nejvíce zasloužilo o záchranu Olympu, splnilo všechny ostatní úkoly Bohů a mělo řádně uklizenou svou chýši) novým Bohem Olympu. A tak se stalo, že dříve jmenovaný Tomáš, se stal novým Bohem, oslovovaným teď - Pito!

Bohové Olympu – Děti
Díky tomu, že je tento tábor tak úžasný, nemám tudíž ponětí, kde začít. Vše začalo 30. 6. příjezdem na základnu Rajnochovice. Během hodiny se shromáždila celá naše parta, kterou tvořilo 24 dětí a 7 vedoucích. Rozdělili jsme se do dvou oddílů – Modří a Červení. Tyto týmy vedli 2 siláci: Mistr Apollon a Afrodit. Potřebovali jsme se pořádně poznat, tudíž jsme hráli seznamovací hry pod vedením Hérakla a Athény. První noc byla úžasná. O půlnoci jsme byli vzbuzeni a museli jsme otiskem prstu stvrdit smlouvu o záchraně Olympu.
Druhý den se odehrála první celotáborová hra. Museli jsme podle pergamenů detailně nakreslit bohy. Naší odměnou za krásné obrázky byl večerní film Odvážná Vaiana.
Program na třetí den byla další celotáborová hra, kdy jsme lovili orly. Museli jsme ze špejlí poskládat ptačí pasti a vlákat do nich orly.
Čtvrtý den byla má oblíbená hra – ringocesta. Musíte běžet s ringo kroužkem navlečeném na provázku a doběhnout co nejrychleji do cíle. Téže večer proběhlo opékání buřtů, přičemž nám zpívala a hrála Božská kapela o složení Athény, Érose a Afrodita. Tímto se dostáváme do dnešního dne, který je středem tohoto krásného týdne na úžasném táboře. Hledíme vpřed a těšíme se na další zážitky, na tomto pohádkovém místě.
 
Autor: Michal Mencl
Spoluautor: Tomáš Němeček