Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu
Rok: 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014

Památka zesnulých

Památka zesnulých
2. 11. 2020 14:40:41
Dnes máme krátkou vzpomínku v rámci památky zesnulých.
Letošní rok to postihlo řadu našich akcí – mimo jiné:
Březnové maškarní pro děti a ples Dlažky 14.3.2020.
31. ročník Velkého Dláždění.
Výlety pro děti v červnu na naší základně.
Řada koncertů na jaře a v říjnu.
Naše největší kulturní akce Hudboslovení 2020 v listopadu – 19. ročník.
Vyhodnocení táborů v říjnu.
Velikonoční víkend pro děti a víkendy pro děti v říjnu a listopadu.
Listopadová Tuka Dlažka.
Výstava 30 let Dlažky.
Věnujeme chvilku vzpomínek za tyto akce.              Mussur