Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Školení hlavních vedoucích

Školení hlavních vedoucích
14.-16.5. 2021
vzdělávací akce pro všechny od 18 let


Místo: Klub Dlažka
Začátek akce: 14.5.2021 16:00
Konec akce: 16.5.2021 12:00
Vedoucí: Mussur
Cena: 1600,-
Sleva: Pro členy Duhy 800,- Kč (pokud budou mít potvrzení vysílající organizace). Pokud zaplatíte do 20. 4. 2021 je sleva pro všechny 200,- Kč!

Školení v rozsahu 20 hodin (akreditovaný kurz MŠMT)

-akce je pořádaná za finanční podpory Statutárního města Přerov-

Místo:
Klub Dlažka
, Přerov, Palackého 1 (2.patro). Část programu proběhne mimo areál na hřišti, seznámíme vás na místě vždy na začátku denního programu.
Program:
Program je v rozsahu dvaceti hodinového kurzu, předpokládaný harmonogram je následující:
pátek 14.5.2021
16:00-19:00 základní právní předpisy, práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora, 
pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží
19:00-19:30 večeře
19:30-22:30 pokračování tématického okruhu předpisů a pravidel pro práci s dětmi a mládeží
sobota 15.5.2021
8:00-8:30 snídaně
8:30-12:30 táborový jídelníček, stravovací a hygienické zásady, základní nástin pedagogicko-psychologických znalostí, hospodaření tábora, táborová dokumentace
12:30-14:00 oběd
14:00-15:30 zásady poskytování první pomoci
16:00-19.00 
programová příprava tábora, organizační příprava tábora, motivace
19:00-19:30 večeře
16:30-22:30 
pokračování tématického okruhu-program, organizace, motivace
neděle 16.5.2021
8:00-8:30 snídaně
8:30-11:00 hospodaření tábora, právní předpisy, opakování
11:00-12:00 zkoušky-závěrečný test
Osvědčení:
Úspěšní absolventi (splněný závěrečný test) obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.

Přihlášky:
Účast je podmíněna přihlášením na našem webu a uhrazením poplatku za školení nejpozději do 7.5.2021. Pokud hradíte fakturou, bude vystavena po zaslání objednávky. Pokud se hlásíte po 7.5.2021, ověřte si, zda je místo.
Ubytování:
Můžeme zajistit v ubytovně v Přerově á 200,- Kč/noc nebo přímo v naší klubovně na Dlažce zdarma (nutná karimatka a spacák).
S sebou:
Sportovní oblečení na hřiště (bude i trochu sportu). Doporučujeme „flashku“ pro nahrání materiálů.
Strava:
Čaj, káva, jídlo - od páteční večeře do nedělního snídaně.
Doprava a jízdné:
Jízdné si hradí každý sám.

 
Těšíme se! Těšte se!   ing. Jaroslav Biolek a Mgr. Petra Novotná a další vedoucí školení

Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pro-SHVDTP.pdf
Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pro-SHVDTP.pdf
Prava-a-povinnosti-oddiloveho-vedouciho-pro-SHVDTP.pdf
Prava-a-povinnosti-oddiloveho-vedouciho-pro-SHVDTP.pdf
Prirucka-pro-organizatory-a-praktikanty-Duhova-skola.pdf
Prirucka-pro-organizatory-a-praktikanty-Duhova-skola.pdf