Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Školení hlavních vedoucích táborů

Školení hlavních vedoucích táborů
24.-25.5. 2019
vzdělávací akce pro všechny od 18 let


Místo: Klub Dlažka
Začátek akce: 24.5.2019 16:00
Konec akce: 25.5.2019 22:00
Vedoucí: Mussur
Cena: 1600,-
Sleva: Pro členy Duhy 800,- Kč (pokud budou mít potvrzení vysílající organizace). Pokud zaplatíte do 2. 5. 2019 je sleva pro všechny 200,- Kč!
Facebook: Událost na Facebooku

Školení v rozsahu 20 hodin (akreditovaný kurz MŠMT)

Akce je pořádána za finanční podpory Statutárního města Přerov.

Místo: Klub Dlažka, Palackého 1, Přerov.  Část programu proběhne mimo areál na hřišti, seznámíme vás na místě vždy na začátku denního programu.
Program: Program je v rozsahu dvaceti hodinového kurzu, předpokládaný harmonogram:
1.den 16:00 - 18:00 programová příprava
18:15 - 23:30 základní právní předpisy, práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží
2.den  8:00 – 12:30 jídelníček, strava, hygiena, základní nástin pedagogicko –
psychologických znalostí, hospodaření tábora, táborová dokumentace
13:30 – 15:30 zásady poskytování první pomoci
15:45 - 22:00 programová příprava tábora, organizační příprava tábora, motivace
+  test, zkoušky
Osvědčení: Úspěšní absolventi (závěrečný test) obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášky: Za přihlášené považujeme ty, kteří se přihláili u nás na webu, vyplnili a odeslali přihlášku (viz příloha) na naši adresu, a současně uhradili účastnický poplatek nejpozději do 20.5.2019. Pokud se budete chtít přihlásit později, ověřte si, zda je místo.
Účastnický poplatek: Plaťte dle pokynů z mailu a pokud chcete vystavit fakturu, zašlete údaje.
Ubytování: Můžeme zajistit v ubytovně v Přerově á 200,- Kč/noc nebo přímo v Dlažce zdarma (nutná karimatka a spacák).
S sebou: Sportovní oblečení na hřiště (bude i trochu sportu). Doporučujeme „flashku“ na nahrátí materiálů.
Strava: Čaj nebo káva zajištěna, obdržíte jídlo – od páteční večeře do sobotní večeře.
Doprava a jízdné: Jízdné si hradí každý sám.
Doporučení: Je vhodné mít absolvované základní školení oddílových táborových vedoucích (letos pořádáme 25.-28.4.2019)
Lektoři - zkušení táboroví vedoucí: Ing. Jaroslav Biolek (Mussur), Mgr. Jaroslav Biolek (Džery), Mgr. Petra Novotná a MUDr. Petr Stodola

 Informace o akcích Klubu Dlažka
Akce již proběhla, není možné se přihlásit.