Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Bečvou do Moravy

Bečvou do Moravy
16.6. 2019 10:00
sportovní akce pro mládež a dospělé a rodiče s dětmi od 9 let


Místo: Přerov, u Prechezy
Vedoucí: Mussur
Cena: 220,-
Sleva: ČKD 30,- Kč. Bez vesty: 20,-. Zaplacení do pondělí před akcí 20,- Kč.

Splout Bečvu romantickou lužní krajinou od jezu v Přerově až po soutok Moravy a pak ještě kousek po Moravě – to nepojedete každý rok. Ale pokud chcete vidět, jak nádherně vypadá   přerovská Chemička (zvenku) a  pak od ní nádhernou krajinou lužních lesů tekoucí Bečva a Morava  …  Ale také jak vypadají koryta řek, z kterých to šplouchlo do Troubek …  Jak vypadá krásný kraj Národní přírodní rezervace Zástudánčí se zahnízděnými vzácnými říčními ptáky a taky  soutok dvou největších moravských řek … Jak vypadají rozkvetlé rostliny a lužní les v této lokalitě a přidáte k tomu křik vodních ptáků …  Jaká je Haná z koryta řek … Pak to vše je vám k dispozici!  Pojeďte s námi i vy, budeme se plavit a mít se dobře. A co na závěr? Konec v Kojetíně a odtud šupky vlakem či auty do Přerova.


Pojetí akce: Výletně - expediční, ale zároveň nenáročné - vše potřebné k přežití na jeden den si povezeme v lodích (loďáky budou). Nutná výstrojní střídmost.  Celková délka plavby: Trasa plavby cca  20 km. Vodácká obtížnost: Malá náročnost … Plovací vesty  - pokud chcete vzít z Dlažky – napište velikost.                                  
Popis akce = program: neděle  10:00 – 10:30 sraz a příprava lodí cca 11:00 – 15:30 sjíždění řek a to z Přerova do  Kojetína 15:30 – 16:30 balení lodí, pak odjezd do Přerova auty či vlakem.    
Speciální soutěž: O nejlepší vodácký ohoz aneb ať žije recese! Veselou mysl s sebou! Je možnost jet i variantu sobota! 
Věk účastníků: Od 15 let samostatně. S doprovodem možno i mladší – od 9 let (mladší jen po dohodě). Nutno počítat s cca 5 hodinami čistého času pobytu na palubě lodí.                                                                                                                                 
Doprava: Za vlastní. Do Přerova vlastní (vlak, auto), z cíle cesty auty či vlakem do Přerova. Místo srazu: Parkoviště před přerovskou chemičkou ( = Prechezou) u velkého jezu. Strava a pití: Vlastní.     
Lodě, vybavení: Bereme pálavy (ev. dle zájmu rafty) – vyberte si! Pádla, vesty, lodní pytle a ostatní vybavení také. Možno i vlastní. Potřebujete dvě láhve na pití á 1,5 l, jídlo, plavky, čepici či šátek proti slunci, krém, repelent …                                    
Zdravotní zajištění: Zajistěte si individuálně! Centrální lékárničku bereme, běžné léky individuálně.
Přihlášky: Přihlaste se na webu Dlažky (nejpozději do 12:00 ve středu) a uveďte: Osádku = jména, data narození, mobil. A jestli budete chtít vestu.
Těšíme se na skvělou vodu! Duha Klub Dlažka  +  Mussur

 
       Akce je realizována za finanční spoluúčasti MŠMT ČR a Statutárního města Přerov.
Becvou-do-Moravy-2019.pdf
Becvou-do-Moravy-2019.pdf
Prerov-znak.jpg
Prerov-znak.jpgInformace o akcích Klubu Dlažka
Akce již proběhla, není možné se přihlásit.