Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Školení zdravotníků zotavovacích akcí

Školení zdravotníků zotavovacích akcí
24.-26.2. 2017
vzdělávací akce pro mládež a dospělé 18-66 let


Místo: Klub Dlažka
Začátek akce: 24.2.2017 18:00
Konec akce: 26.2.2017 16:00
Vedoucí: Mussur
Cena: 1800,-
Sleva: 700,- pro členy Duhy (a tedy i Dlažky) 1.100,- Kč (pokud budou mít potvrzení vysílající organizace). Pokud zaplatíte do 31.1.2017 máte slevu 100,- Kč. Hlavní vedoucí táborů Dlažky v roce 2017 mají slevu 500,- Kč. Ostatní vedoucí akcí Dlažky v roce 2017 mají slevu 300,- Kč.
Vše potřebné pro budoucí zdravotníky na zotavovacích akcích - víkěndech či táborech!

školení na dva víkendy! Druhý víkend je 17.-19.3.2017!


Harmonogram je následující, může být  dle možností lektorů změněn.
24.2. 18:00-22:00  Úvod, přednášky zákony a vyhlášky týkající se funkce zdravotníka
25.2. 9:00 – 20:00 teorie  a praxe     26.2.. 9:00 – 16:00 teorie a praxe
17.3. 18:00 – 22:00 teorie a praxe   18.3. 9:00 – 18:00 teorie a praxe
19.3. 10:00-12:00 opakování a poté závěrečné zkoušky.
 
Program:
Základní právní předpisy: Zákon o veřejném zdraví, Vyhláška o zotavovacích akcí a Vyhláška o veřejném stravování, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a mládeží,  zdravotní dokumentace, práva a povinnosti provozovatele a organizátora tábora z hlediska ochrany zdraví, práva a povinnosti zdravotníka. Zásady poskytování první pomoci, ošetření nemocných a zraněných zejména s důrazem na traumatologii, úrazy elektřinou, krvácení, zástava srdce, dětské choroby a infekční choroby,  alergie, speciální případy (klíšťata, poranění hmyzem i zvířaty). Umělé dýchání, záchrana tonoucího,  obvazová technika.  Léky na táboře. Protišoková opatření. Transport pacienta.  Psychologie, jednání s pacienty.  Zdravý jídelníček. Prevence, hygiéna, dezinfekce na táboře. Kontroly,  zdravotní soutěže na táborech. Závěrečný test, závěrečné zkoušky.
Pozor: V rámci programu 1. víkendu bude i záchrana tonoucího - nezapomeňte plavky a hygienické potřeby –  jdeme na bazén!!!
 
Osvědčení:
Úspěšní absolventi (závěrečný test) obdrží Osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí s platností 5 let.
Přihlášky: Za přihlášené považujeme ty, kteří se přihlásili na www.dlazka.cz  a  uhradili účastnický poplatek nejpozději do 16.2.2017. Pokud  se budete chtít  přihlásit později, ověřte si, je-li místo.
Ubytování: V klubu je možno přespat ve vlastním spacím pytli a karimatce (v ceně). Anebo v ubytovně Chemik v Přerově (pokoje po dvou) – zaplatíte si na místě cca 200,- Kč/osoba/noc. Případně jinde, ale za vyšší cenu.
Občerstvení a strava: Čaj nebo káva  zajištěno. V sobotu i v neděli je zajištěn oběd. Během akce je k dispozici i něco studeného k jídlu (pečivo, pomazánka). Vše v ceně. 
Doprava a jízdné: Jízdné si hradí každý sám.  
Vybavení:
Doporučujeme přezůvky. Na první víkend vezměte plavky! Každý účastník obdrží učebnici před akcí, doporučujeme pročíst předem.  
Informace o akcích Klubu Dlažka
Akce již proběhla, není možné se přihlásit.