Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Školení hlavních vedoucích

Školení hlavních vedoucích
16.-18.5. 2014
vzdělávací akce pro mládež a dospělé od 18 let


Místo: Základna Dlažky Rajnochovice
Začátek akce: 16.5.2014 18:00
Konec akce: 18.5.2014 15:00
Vedoucí: Mussur
Cena: 1200,- Kč
Sleva: -600,- Kč pro hlavní vedoucí táborů Duhy 2014, budou-li mít potvrzení vysílající organizace -100,- Kč při platbě do 25.4.2014

Duha klub Dlažka - akreditované školící centrum v Přerově - vás zve na školení hlavních vedoucích táborů splňující podmínky MŠMT pro školení hlavních vedoucích táborů.

Místo školení: Tábor Dlažky leží  1,2 km směrem na Rajnochovice od křižovatky Rajnochovice Bernardka (nejnižšího místa mezi Tesákem a Trojákem) podél řeky Juhyně nebo 4,5 km směrem na Zlín od hospody Ve Dvoře v Rajnochovicích podél řeky Juhyně.
Program:  Program je v rozsahu dvaceti hodinového kurzu, předpokládaný harmonogram je následující, může být však dle možností lektorů pozměněn. Část programu  proběhne i na hřišti, seznámíme vás na místě vždy na  začátku denního programu.
1.den 18,30 - 23,30 základní právní předpisy, práva a povinnosti provozovatele a
   organizátora tábora, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s dětmi a  mládeží
2.den   8,30 – 12,30 jídelníček, strava, hygiena, základní nástin pedagogicko –
   psychologických znalostí,  hospodaření tábora, táborová dokumentace
   14,00 – 15,30 zásady poskytování první pomoci
   15,45- 22,30  programová příprava tábora, organizační příprava tábora, motivace
3.den 9,00 - 15,00 hospodaření tábora, právní předpisy, opakování, test, zkoušky
Osvědčení: Úspěšní absolventi (závěrečný testt) obdrží Osvědčení o absolvování kurzu.
Přihlášky: Za přihlášené považujeme ty, kteří vyplnili a odeslali přihlášku (2.strana propozic dle přílohy nebo ji získáte na dlazka@dlazka.cz ) na naši adresu, a současně uhradili účastnický poplatek nejpozději do 9. 5. 2014. Pokud  se budete chtít přihlásit později, ověřte si, zda je místo.Účastnický poplatek: Plaťte dle pokynů z tohoto webu.                            
Ubytování: Chatky, doporučujeme vlastní spací pytel.
S sebou: Sportovní oblečení na hřiště (bude i trochu sportu).  Doporučujeme „flashku“ na nahrátí materiálů.
Strava: Čaj nebo káva zajištěna, obdržíte jídlo  – od páteční večeře do nedělního oběda.  
Doprava a jízdné: Jízdné si hradí každý sám,  hlavním vedoucím táborů Klubu Dlažka bude jízdné vlakem  či busem uhrazeno.  
 
Těšíme se na vás! Těšte se i vy!    ing. Jaroslav Biolek - vedoucí školení

              + další vedoucí školení:   Mgr. Petra Novotná + Mgr. Barbora Hlávková + ing. Michal Mrnuštík
 

Skoleni-HV.pdf
Skoleni-HV.pdfInformace o akcích Klubu Dlažka
Akce již proběhla, není možné se přihlásit.