Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Bečvou do Moravy - sobota!!!

Bečvou do Moravy - sobota!!!
14.6. 2014 11:00
sportovní akce pro mládež a dospělé a rodiče s dětmi 9-99 let


Místo: Přerov, Parkoviště před jídelnou Prechezy
Vedoucí: Mussur
Cena: 200 Kč
Sleva: ČKD 30,- Kč. Bez vesty: 20,-. Zaplacení do úterka před akcí 20,- Kč.
Splout Bečvu romantickou lužní krajinou od jezu v Přerově až po soutok Moravy a pak ještě kousek po Moravě – to nepojedete každý rok. Ale pokud chcete vidět, jak nádherně vypadá      přerovská Chemička (zvenku) a  pak od ní nádhernou krajinou lužních lesů tekoucí Bečva a Morava  …  Ale také jak vypadají koryta řek, z kterých to šplouchlo do Troubek …  Jak vypadá krásný kraj Národní přírodní rezervace Zástudánčí se zahnízděnými vzácnými říčními ptáky a taky  soutok dvou největších moravských řek … Jak vypadají rozkvetlé rostliny a lužní les v této lokalitě a přidáte k tomu křik vodních ptáků …  Jaká je Haná z koryta řek … Pak to vše je vám k dispozici!  Pojeďte s námi i vy, budeme se plavit a mít se dobře. A co na závěr? Konec v Kojetíně a odtud šupky vlakem či auty do Přerova. Pojetí akce: Výletně - expediční, ale zároveň nenáročné - vše potřebné k přežití na jeden den si povezeme v lodích (loďáky budou). Nutná výstrojní střídmost. Věk účastníků: Od 15 let samostatně. S doprovodem možno i mladší – od 9 let (mladší jen po dohodě). Nutno počítat s cca 5 hodinami čistého času pobytu na palubě našich lodí. Doprava: Za vlastní. Do Přerova vlastní (vlak, auto), z cíle cesty auty či vlakem do Přerova.  Místo srazu: Parkoviště před přerovskou chemičkou ( = Prechezou) u velkého jezu. Strava: Vlastní. Lodě, vybavení: Bereme pálavy (ev. dle zájmu rafty) – vyberte si! Pádla, vesty, lodní pytle a ostatní vybavení také. Možno i vlastní. Potřebujete dvě láhve na pití á 1,5 l, jídlo, plavky, čepici či šátek proti slunci, krém, repelent …                 Celková délka plavby: Trasa plavby cca  20 km. Vodácká obtížnost: Malá náročnost … Plovací vesty  - pokud chcete vzít z Dlažky – napište velikost. Zdravotní zajištění: Zajistěte si individuálně! Centrální lékárničku bereme, běžné léky individuálně. Repelent nutný!
Popis akce = program: Sobota  11,00 – 11,30 sraz a příprava lodí cca 12,00 - 17,00 sjíždění řek a to z Přerova do  Kojetína 17,00 – 18,00 balení lodí, pak odjezd do Přerova auty či vlakem 18,36 (20,11) A před akcí tj. od pátku do soboty jsou v Přerově Hanácké folklorní slavnosti a řada doprovodných programů – doporučujeme!!!  Speciální soutěž: O nejlepší vodácký ohoz aneb ať žije recese!!! Veselou mysl s sebou!   Přihlášky: Přihlaste se na webu Dlažky (nejpozději do 12,00 ve středu) a uveďte: Osádku = jména, data narození, mobil. A jestli budete chtít vestu. A pošlete peníze na účet 2100099908/2010 vs. dle mailu.
Těšíme se na skvělou vodu! Duha Klub Dlažka  +  Mussur  Info: 603 886 644 dlazka@dlazka.cz www.dlazka.cz 
                                                                                                 
Becvou-do-Moravy-a-kousek-sobota.pdf
Becvou-do-Moravy-a-kousek-sobota.pdfInformace o akcích Klubu Dlažka
Akce již proběhla, není možné se přihlásit.