Pro kompletní funkčnost webu je třeba váš výslovný souhlas s uchováváním informací v souborech cookies (požadovaný směrnicí Evropské Unie). Soubory cookies také využíváme ke sledování návštěvnosti webu. Pokud cookies nepovolíte, nemusí funkovat některé vlastnosti webu - např. přihlášení se.
Menu

Sjezd Bečvy a Moravy - neděle!!!

Sjezd Bečvy a Moravy - neděle!!!
15.6. 2014 9:00
sportovní akce pro mládež a dospělé a rodiče s dětmi 9-99 let


Místo: Přerov
Vedoucí: Mussur
Cena: 200,-
Sleva: ČKD 30,- Bez vesty: 20,-. Zaplacení do úterka před akcí 20,- Kč.
Splout Bečvu romantickou lužní krajinou od jezu v Přerově až po soutok Moravy a pak ještě kousek po Moravě – to nepojedete každý rok. Ale pokud chcete vidět, jak nádherně vypadá  přerovská Chemička (zvenku) a  pak od ní nádhernou krajinou lužních lesů tekoucí Bečva a Morava  …  Ale také jak vypadají koryta řek, z kterých to šplouchlo do Troubek …
 Jak vypadá krásný kraj Národní přírodní rezervace Zástudánčí se zahnízděnými vzácnými říčními ptáky a taky  soutok dvou největších moravských řek … Jak vypadají rozkvetlé rostliny a lužní les v této lokalitě a přidáte k tomu křik vodních ptáků …  Jaká je Haná z koryta řek … Pak to vše je vám k dispozici!  Pojeďte s námi i vy, budeme se plavit a mít se dobře. A co na závěr? Konec v Kojetíně a odtud šupky vlakem či auty do Přerova. Pojetí akce: Výletně - expediční, ale zároveň nenáročné - vše potřebné k přežití na jeden den si povezeme v lodích (loďáky budou). Nutná výstrojní střídmost.                                                                              
Věk účastníků: Od 15 let samostatně. S doprovodem možno i mladší – od 9 let (mladší jen po dohodě). Nutno počítat s cca 5 hodinami čistého času pobytu na palubě našich lodí.                                                                                         
Doprava: Za vlastní. Do Přerova vlastní (vlak, auto), z cíle cesty auty či vlakem do Přerova.                   
Místo srazu: Parkoviště u jídelny před přerovskou chemičkou ( = Prechezou) u velkého jezu.
Ubytování: Možno před či po akci v klubu s vlastním spacákem (30,- / noc, ČKD 20,-) nebo v hotelové ubytovně cca 200,- / noc  / osoba.                                                                                         
Strava a pití: Vlastní.                                                                                                                               
Lodě, vybavení: Bereme pálavy (ev. dle zájmu rafty) – vyberte si! Pádla, vesty, lodní pytle a ostatní vybavení také. Možno i vlastní. Potřebujete dvě láhve na pití á 1,5 l, jídlo, plavky, čepici či šátek proti slunci, krém, repelent …                                   Celková délka plavby: Trasa plavby cca  20 km.                                                                              
Vodácká obtížnost: Malá náročnost … Plovací vesty  - pokud chcete vzít z Dlažky – napište velikost.                                     Zdravotní zajištění: Zajistěte si individuálně! Centrální lékárničku bereme, běžné léky individuálně. Repelent doporučený!
Popis akce = program:  V sobotu večer 19:00 – 20:00 možno přijet přespat do Klubu Dlažka (dejte vědět, zda dorazíte). Kdo chce může si dát stolní hry.  Neděle  9,00 – 9,30 sraz a příprava lodí cca 10,00 - 15,30 sjíždění řek a to z Přerova do  Kojetína 15,30 – 16,30 balení lodí, pak odjezd do Přerova auty či vlakem 17,00 - ? A před akcí tj. od pátku do soboty určitě jsou v Přerově Hanácké folklorní slavnosti a řada doprovodných programů – doporučujeme!!!
Speciální soutěž: O nejlepší vodácký ohoz aneb ať žije recese!!! Veselou mysl s sebou!
Přihlášky: Přihlaste se na webu Dlažky (nejpozději do 12,00 ve středu a uveďte: Osádku = jména, data narození, mobil. A jestli budete chtít vestu. A pošlete peníze na účet                                                                                      2100099908/2010 vs. dle mailu.                                                                                                   
POZOR: Bude-li hodně zájemců, bude sjezd i v sobotu!!!
Těšíme se na skvělou vodu!     Duha Klub Dlažka  +  Mussur
Informace: 603 886 644  dlazka@dlazka.cz  www.dlazka.cz 
Becvou-do-Moravy-a-kousek.pdf
Becvou-do-Moravy-a-kousek.pdfInformace o akcích Klubu Dlažka
Akce již proběhla, není možné se přihlásit.